Ral montaža

Montaža stavbnega pohištva je zahteven postopek, od katerega zavisijo trajne trdnostne lastnosti konstrukcij objektov, vnos in zadrževanje vlage v objektu, toplotna prehodnost zunanjih sten z vgrajenim stavbnim pohištvom (izolativnost) in posledično toplotne izgube v hladnih letnih časih (ali prekomerna akumulacija toplote v objektu  poleti), ter kvaliteta bivanja v objektih. 

Kaj pomeni ral montaža


Ral montaža oken pomeni, da je spoj med oknom in gradbenim elementom zatesnjen tako, da ni toplotnega mostu na stiku stavbnega pohištva s steno. Toplotni most je problematičen zaradi stičišča različnih materialov, ki se z različnimi temperaturami različno raztezajo.

Pogoj za izvedbo montaže so seveda tudi primerno obdelane zidarske odprtine (primerna zglajenost in ravnost površin).

Glede na zahtevnost postopka RAL vgradnje so naši monterji primerno usposobljeni, montaža pa se zaradi zahtevnosti in vgrajenih specialnih materialov izvaja le po naročilu stranke!

Ral da ali ne


Absolutno da, saj se tehnične specifikacije oken lahko dosežejo le s pravilno in kakovostno montažo, še ena velika prednost je, da ral montaža preprečuje vdor vode.
0
Prijava / Registracija