Reference

Ko gre za znanje in izkušnje, spadamo v sam vrh, saj smo skozi leta z lastno montersko ekipo opremili več sto objektov doma in v tujini. Nekaj referenc navajamo spodaj.

Objekti v Sloveniji

 • Vgradnja elementov v montažne hiše proizvajalca Riko Hiše d.o.o.
 • FERI (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor
 • Stanovanjski objekt Botin 3000 d.o.o. Štore
 • Velenje-Gorenje, objekt gostinstvo
 • Osnovna šola Artiče
 • Apartmajski objekt Imeno/Podčetrtek
 • Poslovno-obrtni objekt Grajžl, Šentjur
 • Poslovni objekt Komunala Laško
 • Stanovanjski bloki - Lamele, Debro v Laškem 
 • Osnovna šola Liboje
 • Poslovno-proizvodni objekt TGL d.o.o.; Pristava pri Mestinju
 • Poslovno-proizvodni objekt PETROL ENERGETIKA d.o.o.; Štore
 • in več drugih novogradenj stanovanjskih hiš in poslovnih objektov

Objekti v Nemčiji

 • Stanovanjski bloki Bauvens-München
 • Stanovanjsko naselje Brodt+Zaitman Ingolstadt
 • Hotel Lechner Unterföhring
 • Stanovanjsko naselje Klimaschevski Unterföhring
 • Stanovanjsko naselje Deimel Ismaning
 • Stanovanjski bloki Bauvens-München
 • Stanovanjsko naselje Eigenheimbau Ismaning
 • Hotel in poslovni objekt Dipak
 • in več novogradenj stanovanjskih hiš in poslovnih objektov
0
Prijava / Registracija