Vzpostavitev e-poslovanja v podjetju Stopar Design

  

Naziv projekta: Vzpostavitev e-poslovanja v podjetju Stopar Design
Kratica projekta: Stopar 5.0.
Trajanje projekta: 7. 11. 2018 – 31. 8. 2019
Celotna vrednost projekta: 50.569,00 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 29.015,00 EUR

Cilj projekta je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti našega podjetja pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati mednarodno konkurenčnost. Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.
V podjetju Stopar Design d.o.o. bomo implementirali pet različnih ukrepov, s katerimi bomo okrepili naše delovanje in promocijo na tujih trgih ter olajšali komunikacijo z našimi kupci in dobavitelji. Ti so:
  • elektronska izmenjava med partnerji
  • digitalizacija nastopov na sejmih
  • spletne strani za tuje trge
  • spletne trgovine
  • produktno-prodajni video
  • krepitev kompetenc in usposabljanje. 
To bomo dosegli z izvedbo analize obsoječega stanja v podjetju, ki bo pokazala, kateri ukrepi so potrebni za prehod in olajšanje digitalizacije, nato pa bomo skupaj z zunanjim izvajalcem pripravili program uvajanja in nadgradnje elektronskega poslovanja.
 
Konkurenčne prednosti bomo z izvedenimi ukrepi operacije pridobili torej predvsem na področju:
večje prepoznavnosti na nam bližnjih tujih trgih, globalne predstavitve naših produktov, proizvodnih in razvojnih prostorov ter ekipe, profesionalnosti poslovanja (učinkovitost, spoštovanje dogovorov in rokov), kar bo doseženo z optimizacijo poslovnih evidenc ter izboljšanja vizualne podobe podjetja.
 
Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja "Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP ". Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obsobju 2019-2022 - E-POSLOVANJE 2019-2022«.Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.
0
Prijava / Registracija